Zakres kursu – kurs technicznego nurkowania głębokiego z użyciem Trimixu normoksycznego jako gazu dennego głębokości 60 metrów (NTMX Plus 70 metrów) oraz gazu dekompresyjnego do czystego tlenu włącznie.

Cel kursu – przeznaczony dla nurków pragnących poznać techniki głębokiego nurkowania dekompresyjnego typu technicznego o wyższym stopniu trudności, z zastosowaniem Trimixów normoksycznych – mieszanek tlenowo-helowo-azotowych, o zawartości tlenu 21% oraz poszerzyć wiedze o stosowaniu mieszanek oddechowych i nitroksów dekompresyjnych, przy wykorzystaniu dekompresyjnych planerów – programów komputerowych oraz dekompresyjnych tabel i komputerów nurkowych.

Wymagania wstępne – ukończone 18 lat, stopień IANTD Advanced EANx Diver i min. 100 zalogowanych nurkowań w tym min. 30 głębszych niż 27 metrów LUB stopień EANx lub Advanced EANx dowolnej organizacji nurkowej i min. 150 zalogowanych nurkowań w tym min. 50 głębszych niż 27 metrów

Wymagania sprzętowe – polecane: zestaw typu skrzydło na sztywnej płycie o odpowiedniej sile wyporu dla zestawu dwubutlowego, 2 główne automaty oddechowe odpowiedniej klasy, 1 automat dla gazu dekompresyjnego, 1 automat czysty tlenowo, 2 różne boje dekompresyjne, 2 kołowrotki (szpulka), tabliczka na rękę, 2 niezależne źródła pomiaru czasu i głębokości.

Zajęcia teoretyczne zakończone egzaminem.

Liczba nurkowań – 4 nurkowania o łącznym czasie min. 300 min. w tym  2 nurkowania trimixowe dekompresyjne w zakresie głębokości do 60 metrów.

UWAGA! Nurkowie IANTD Technical Diver realizują jedynie dwa nurkowania trimixowe, uzupełniając wiedze o stosowanie helu w mieszance oddechowej.

Certyfikat Normoxic Trimix Diver uprawnia do:
– nurkowania do głębokości 60 m, ppO2 do 1,4 ata gazu dennego (60 metrów na kursie) z dekompresją nitroxową i/lub tlenową (maksymalna frakcja 100% O2)
– wypożyczania sprzętu nurkowego, ładowania zestawów trimixowych o frakcji 21% O2 oraz nitroksowych do 100% O2 oraz do innych usług nurkowych,
– kontynuowania szkolenia nurkowego na kursach poziomu technicznego (Trimix Diver)

Dodatkowe wymagania dla Normoxic Trimix Plus Diver:
– na nurkowaniach do 60 m, PO2 musi być poniżej 1.4 w fazie dennej;
– na nurkowaniach poniżej 60 m PO2 musi być poniżej 1.44 w fazie dennej;
Dla nurkowań z głębokością maksymalną:
a. 60 m minimalna frakcja FO2 nie może być niższa niż 19%
b. 70 m minimalna frakcja FO2 nie może być niższa niż 18%
– używanie na wszystkich nurkowaniach 2 butli stage z 2 gazami dekompresyjnymi.

NTMX – Cena kursu: 3900 PLN, + gazy
NTMX Plus – Cena kursu: 4300 PLN, + gazy
Ilość miejsc: do 4 osób,
Koszt gazów instruktora pokrywają uczestnicy kursu