Zakres kursu – kurs technicznego nurkowania głębokiego z użyciem trimixu hypooksycznego jako gazu dennego do głębokości 120 metrów oraz trimixu oraz nitroxu jako gazów dekompresyjnych.

Cel kursu – Program jest przeznaczony dla tych, którzy są już wprowadzeni w nurkowanie głębokie i chcą bezpieczniej wykonywać eksploracje wymagające zaawansowanych profili dekompresyjnych z wykorzystaniem mieszanin helowych. Program nie może być wykorzystywany do zachęcania nurków, którzy nie widzą potrzeby wykraczania poza przyjęte zakresy głębokości programów trimixowych;

Trimix daje możliwości bezpieczniejszej eksploracji głębin dla nurków, którzy nurkują głęboko i chcą to robić z zachowaniem jasności umysłu. Program Trimix Diver IANTD wymaga od nurków samowystarczalności i wiary we własne siły.

Wiedza i umiejętności nauczane podczas programu przygotowują nurków do wykonywania nurkowań Trimixowych dalece poza treningowy zakres głębokości 120 m.

Wymagania wstępne – Kandydat musi być licencjonowanym IANTD Trimix Diver lub równoważnym;

Zalogowanych co najmniej 300 nurkowań, z których 100 nurkowań jest trimixowych lub posiada wystarczające doświadczenie w nurkowaniu technicznym żeby przekonać Instruktora, że kandydat ma możliwości i wiedzę wystarczającą do kontynuowania szkolenia na tym poziomie;

Ukończone 21 lat;

Ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania.

Przebieg szkolenia – Zajęcia teoretyczne zawierające pełen zakres materiału wymaganego dla poziomu Expedition Trimix ze szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia nurków zabezpieczających i zabezpieczenia powierzchniowego;

Egzamin pisemny zaliczony z minimalną ilością poprawnych odpowiedzi nie mniejszą niż 80%;

Przed przystąpieniem do ćwiczeń w wodach otwartych muszą zostać zakończone zajęcia w wodach ograniczonych do maksymalnej głębokości 30 m. Co najmniej jedno nurkowania szkoleniowe nauczania nowych umiejętności musi być wykonane na głębokości pomiędzy 60 m a 75 m, następnie minimum trzy nurkowania do głębokości pomiędzy 90 m a 120 m. Program musi zawierać przynajmniej 350 minut czasu w wodzie z wykorzystaniem mieszanin Trimixowych lub Helioxowych;

Jedno nurkowanie musi być wykonane do głębokości co najmniej 110 m.

Teksty i wymagania sprzętowe – Zeszyt Ćwiczeń Programu Expedition Trimix Diver IANTD;

IANTD Technical Diving Encyclopedia lub porównywalny podręcznik zatwierdzony pisemnie przez Radę Dyrektorów IANTD (pisemne zatwierdzenie musi być wystawione przez Siedzibę Główną IAND, Inc./IANTD);

Student musi posiadać lub mieć bezpośredni dostęp do CCR oraz butli z gazami wypełniającymi lub, jeśli kurs wykonywany jest na OC, sprzęt opisany w Trimix OC z założeniem co najmniej trzech butli bocznych.

Ograniczenia szkolenia – Podczas nurkowania poniżej 100m na jednego instruktora może przypadać maksymalnie 2 kursantów. Nurkowie trymiksowi spełniający funkcję nurków zabezpieczających mogą robić to poza bezpośrednim nadzorem instruktora pod warunkiem, że pozostają w zakresie poziomu swoich kwalifikacji i nie wykonują żadnych nowych ćwiczeń za wyjątkiem bycia nurkami zabezpieczającymi, chyba, że są nadzorowani przez Expedition Trimix Supervisora lub instruktora.

Wszystkie nurkowania, poza wodami ograniczonymi i nauczaniem umiejętności, muszą odbywać się na głębokości pomiędzy 60 m a 120 m.

Ciśnienie parcjalne tlenu nie może przekraczać 1,4 ata w fazie roboczej nurkowania oraz nie może przekroczyć 1,6 ata w fazie dekompresji.

Wszystkie nurkowania muszą zostać wykonane z uwzględnieniem i przestrzeganiem limitów toksyczności tlenowej CNS;

Wszystkie odpowiednie przystanki dekompresyjne muszą zostać odbyte.

Adekwatna ilość gazu oraz butli bocznych musi być zabierana aby wykonać dekompresję.

Zajęcia praktyczne:

Procedury „S-drill”.

Przed nurkowaniami w wodach otwartych (poniżej 39 msw) musza zostać ukończone zajęcia w wodach ograniczonych. Maksymalna głębokość 27 msw. Jeśli to konieczne należy wykonać wszystkie przystanki dekompresyjne, ale te nurkowania ćwiczeniowe nie liczą się do ogólnej liczby wymaganych nurkowań kursowych.

Przećwiczyć wykorzystanie trzech i większej liczby butli bocznych;

Przepłynąć dystans 25 m bez oddechu po czym rozpocząć procedurę dzielenia gazem;

Przećwiczyć podawanie butli bocznych między nurkami.

Przećwiczyć przepinanie butli bocznych między nurkami stacjonarnie i podczas płynięcia oraz ich deponowanie.

Strzelić boję dekompresyjną wisząc w toni bez punktów odniesienia przynajmniej raz w czasie nurkowań w wodach otwartych;

Zasymulować awarię gazu na głębokości 100 m i przez okres 2 minut oddychać z gazu rezerwowego lub butli ucieczkowej rebreathera wynurzając się z prędkością przynajmniej 10 msw na minutę. Policzyć zużycie gazu oraz przepłynięty dystans. Po wynurzeniu określić, ile gazu na tym nurkowaniu zespół by potrzebował aby bezpiecznie osiągnąć powierzchnię w wypadku wydarzenia się naprawdę symulowanej awarii. Każdy zespół musi posiadać zapas gazu wystarczający na wynurzenie na powierzchnię z podobną awarią dla 1.5 nurka.

Podczas płynięcia zademonstrować poprawną i efektywną technikę przełączania między wieloma butlami bocznymi;

Zdjąć i zamienić się butlami bocznymi podczas normalnego płynięcia i podczas zawisu w toni.

Nurkowania Expedition TMX

Ćwiczenia: Twin + 4 stage (~3h – 27 m max)

75 m (~90 min) – [multilevel, deponowanie butli]

90 m (~90 min) – [nawigacja w toni na 90 m]

105 m (~80  min) – [bailout 2 min/100 m, boja w toni]

120 m (~100 min) – [support, deco bar]

Czas nurkowań ~360min

Cena kursu: 6500 PLN, + gazy
ilość miejsc: do 2 osób
Koszty gazów instruktora pokrywają uczestnicy kursu