Zakres kursu – kurs wprowadzający do nurkowania technicznego do głębokości 54 m z wykorzystaniem różnych gazów dennych oraz gazu dekompresyjnego do czystego tlenu włącznie.

Cel kursu – przeznaczony dla nurków pragnących poznać techniki nurkowania dekompresyjnego typu technicznego o wyższym stopniu trudności, poszerzyć wiedze o stosowaniu mieszanek oddechowych, użycia różnych nitroksów, przy wykorzystaniu dekompresyjnych planerów – programów komputerowych oraz dekompresyjnych tabel i komputerów nurkowych.

Wymagania wstępne – ukończone 18 lat, stopień IANTD Advanced EANx Diver i min. 100 zalogowanych nurkowań w tym min. 30 głębszych niż 27 metrów LUB stopień EANx lub Advanced EANx dowolnej organizacji nurkowej i min. 150 zalogowanych nurkowań w tym min. 50 głębszych niż 27 metrów.

Wymagania sprzętowe – polecane: zestaw typu skrzydło na sztywnej płycie o odpowiedniej sile wyporu dla zestawu dwubutlowego, 2 główne automaty oddechowe odpowiedniej klasy, 1 automat dla gazu dekompresyjnego, 1 automat czysty tlenowo, 2 różne boje dekompresyjne w różnych kolorach, 2 kołowrotki, tabliczka na rękę, 2 niezależne źródła pomiaru czasu i głębokości.

Zajęcia teoretyczne zakończone egzaminem.

Liczba nurkowań – 5 nurkowań o łącznym czasie min. 280 min. W tym min. 2 nurkowania dekompresyjne w zakresie głębokości 39-51 metrów.

Certyfikat Technical Diver uprawnia do:
– nurkowania do głębokości ppO2 do 1,5 ata gazu dennego (51 metrów na kursie) z dekompresją nitroksową i/lub tlenową (maksymalna frakcja 100% O2)
– wypożyczania sprzętu nurkowego, ładowania zestawów powietrznych oraz nitroksowych do 100% O2 oraz do innych usług nurkowych,
– kontynuowania szkolenia nurkowego na kursach poziomu technicznego (Normoxic Trimix Diver)

Cena kursu: 3500 PLN, + gazy
Ilość miejsc: do 4 osób,
Koszt gazów instruktora pokrywają uczestnicy kursu